دوشنبه،23 تیر 1399
   
  • اخبار و اطلاعیه
   برگزاری دوره آموزشی بیمه عمر سرپرستی استان آذربایجان غربی
   دوره آموزشی بیمه عمر برای نمایندگان سرپرستی استان آذربایجان غربی در حوزه های فنی و بازاریابی و با حضور کارشناسان مدیریت عمر انفرادی برگزار گردید.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۲/۱۵  
   برگزاری دوره آموزش بیمه عمر در شعبه بندرعباس
   دوره آموزشی بیمه عمر برای نمایندگان سرپرستی استان هرمزگان در حوزه های فنی و بازاریابی برگزار گردید.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۲/۱۲  
   برگزاری دوره آموزش بیمه عمر در شعبه شیراز
   دوره آموزشی بیمه عمر برای نمایندگان و کارشناسان سرپرستی استان فارس در حوزه های فنی و بازاریابی در هتل ستارگان شیراز برگزار شد.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۲/۱۱  
   برگزاری دوره آموزش بیمه عمر در شعبه کرمان
   دوره آموزش بیمه عمر برای نمایندگان سرپرستی شعبه کرمان در حوزه های فنی و بازاریابی برگزار گردید.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۲/۰۴  
   تقویم آموزشی بیمه عمر
   دوره های آموزشی بیمه عمر برای نمایندگان بیمه دی در سراسر کشور و در حوزه های فنی و بازاریابی برگزار خواهد شد.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۱/۲۱  
   دوره آموزشی شعب رشت، انزلی، آستارا
   دوره آموزش فنی بیمه های عمر و سرمایه گذاری نمایندگان و کارگزاران استان گیلان در محل دانشکده فنی و حرفه ای رشت برگزار گردید.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۱۲/۲۶  
   برگزاری دوره آموزش نمایندگان شعبه بجنورد
   دوره آموزش فنی بیمه های عمر و سرمایه گذاری شعبه بجنورد بیمه دی برگزار گردید.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۱۲/۰۳  
   قرارداد وزارت نیرو
   مجوز قرارداد "بیمه عمر تلفیقی" کارکنان وزارت نیرو، از بیمه مرکزی ج.ا.ا توسط بیمه دی اخذ گردید.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۱۲/۰۳  
   برگزاری دوره آموزش نمایندگان شعبه ورامین
   دوره آموزش فنی بیمه های عمر و سرمایه گذاری شعبه ورامین بیمه دی در محل دانشکده پرسپولیس برگزار گردید.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۱۲/۰۳  
   نخستین دوره آموزش کارشناسان سراسر کشور
   نخستین دوره آموزش فنی بیمه های عمر و سرمایه گذاری کارشناسان بیمه دی سراسر کشور در محل مرکز آموزش بانک دی برگزار گردید.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۱۲/۰۳