دوشنبه،16 تیر 1399
   
  • پیگیری درخواست بیمه عمر
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:  *
  • آن دسته از متقاضیان که تمایل به همکاری در قالب آئین نامه 54 بیمه مرکزی ج.ا.ا (نمایندگی تخصصی بیمه عمر)را دارند، می توانند از طریق فرم ذیل درخواست خود را ارسال نمایند.
   بدیهی است این شرکت پس از بررسی درخواست های ارسالی، از واجدین شرایط برای طی مراحل آتی دعوت به عمل خواهد آورد. 
  • درخواست نمایندگی بیمه عمر
   مشخصات فردی
   نام و نام خانوادگی:
   کد ملی: شماره شناسنامه:
   نام پدر:
   وضعیت تاهل: جنسیت:
   تاریخ تولد:
   محل تولد: محل صدور:
   وضعیت نظام وظیفه:
   دین: مذهب:
   خانواده ایثارگری:
   تصویر:
   اطلاعات تماس
   استان محل سکونت : شهر محل سکونت :
   تلفن همراه: تلفن ثابت:
   آدرس محل سکونت:
   کد پستی:
   سوابق تحصیلی
   مدرک تحصیلی: رشته تحصیلی:
   نام دانشگاه: شهر محل تحصیل:
   تاریخ اخذ مدرک تحصیلی:
   سوابق کاری
   نام شرکت یا سازمانمدت همکاریسمت و شغلنحوه همکاریآخرین حقوقبیمهآدرس و تلفن محل کاروضعیت
   سوابق فعالیت بیمه ای
   هر نوع فعالیت بیمه ای اعم از کارمندی،نمایندگی،بازاریابی و نظایر آن را دارید ذکر نمائید:
   مناطقی که مایل به فعالیت در آنها هستید را ذکر نمایید:
   درچه رشته بیمه ای بیشتر کار کرده و آشنا هستید و توانایی خود را در کدام رشته بیمه ای بیشتر ارزیابی می کنید:
   میزان آشنایی خود را با بیمه نامه های عمر انفرادی ( شامل عمرو سرمایه گذاری ،مانده بدهکار و ساده زمانی ) توضیح دهید:
   آیا تاکنون سابقه بازاریابی بیمه عمر و یا همکاری درخصوص بیمه عمر با شرکت های بیمه داشته اید:
   آیا تاکنون بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری از یکی از شرکت های بیمه گر جهت خود خریداری نموده اید:
   چنانچه از بستگان و آشنایان شما در شرکت بیمه دی یا سایر شرکت های بیمه ای اشتغال دارند نام و شماره تلفن او را ذکر نمایید:
   معرف
   نام: نام خانوادگی:
   نسبت شما با ایشان:
   شغل: تلفن معرف:
   آدرس و تلفن معرف:
   شرایط و ضوابط
   -  - تکمیل این فرم هیچ گونه تعهدی را نسبت به اعطای بازاریابی بیمه عمر برای شرکت بیمه دی ایجاد نخواهد کرد.
   -  - ضوابط و قوانین حاکم بر فعالیت بازاریاب مطابق آیین نامه 54 شورای عالی بیمه مرکزی و همچنین ضوابط موجود در شرکت بیمه دی می باشد .
    
   بدینوسیله مطالب و مندرجات این پرسشنامه را که مطابق با واقعیت و کاملاً صادقانه می باشد تائید مینمایم و در صورتی که خلاف آن ثابت شود مسئولیت آن را عهده دار خواهم بود.