دوشنبه،23 تیر 1399
   
  •  
   تعداد بازدید: 656
   کد: 553
   تاریخ انتشار:
   ۱۳۹۴/۱۲/۰۳

   برگزاری دوره آموزش نمایندگان شعبه بجنورد

   دوره آموزش فنی بیمه های عمر و سرمایه گذاری شعبه بجنورد بیمه دی برگزار گردید.

   در این دوره که با حضور ریاست محترم شعبه و 20 نفر از کارشناسان بیمه عمر شعبه بیمه دی و نمایندگان و کارگزاران شهر بجنورد در تاریخ 1394/11/26 در محل شعبه آن شهر منعقد گردیده بود، شرکت کنندگان به فراگیری مباحث فنی مرتبط با بیمه های عمر و سرمایه گذاری به صورت فشرده پرداختند.

   سیاست یکسان سازی رویه صدور بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری در سراسر شعب بیمه دی از جانب مدیریت بیمه های عمر انفرادی را می توان از مهمترین اهداف برگزاری این دوره دانست. در این دوره که 4 ساعت به طول انجامید مطالبی در خصوص تعاریف مقدماتی، پوشش های اصلی و اضافی، فرایند صدور بیمه نامه، فرایند بازخریدی و اعطای وام، تکمیل فرم پیشنهاد، معرفی طرح های جامع عمر و سرمایه گذاری، طرح خانواده، بیمه های عمر انفرادی و سایر طرح های موجود ارائه گردید.

   شایان ذکر است توسعه بیمه های زندگی از اولویت های استراتژیک شرکت بیمه دی برشمرده می شود.

   گالری