جمعه،01 شهریور 1398
   
  • درخواست نمایندگی بیمه عمر
   مشخصات فردی
   نام و نام خانوادگی: *
   کد ملی: * شماره شناسنامه: *
   نام پدر: *
   وضعیت تاهل: * جنسیت:
   تاریخ تولد: *
   محل تولد: * محل صدور:
   وضعیت نظام وظیفه: *
   دین: * مذهب: *
   خانواده ایثارگری: *
   تصویر: *
   نام فایل بایستی انگلیسی باشد
   سایز تصویر می بایست 4*3 باشد. حجم تصویر بارگزاری شده می بایست کمتر از 200KB باشد.
   اطلاعات تماس
   استان محل سکونت : * شهر محل سکونت : *
   تلفن همراه: * تلفن ثابت: *
   آدرس محل سکونت: *
   کد پستی:
   لطفا کد پستی 10 رقمی خود را وارد نمایید.
   سوابق تحصیلی
   مدرک تحصیلی: * رشته تحصیلی: *
   نام دانشگاه: شهر محل تحصیل:
   تاریخ اخذ مدرک تحصیلی:
   سوابق کاری
    افزودن سابقه کار
   نام شرکت یا سازمانمدت همکاریسمت و شغلنحوه همکاریآخرین حقوقبیمهآدرس و تلفن محل کاروضعیتعملیات
   سوابق فعالیت بیمه ای
   هر نوع فعالیت بیمه ای اعم از کارمندی،نمایندگی،بازاریابی و نظایر آن را دارید ذکر نمائید:
   مناطقی که مایل به فعالیت در آنها هستید را ذکر نمایید:
   درچه رشته بیمه ای بیشتر کار کرده و آشنا هستید و توانایی خود را در کدام رشته بیمه ای بیشتر ارزیابی می کنید:
   میزان آشنایی خود را با بیمه نامه های عمر انفرادی ( شامل عمرو سرمایه گذاری ،مانده بدهکار و ساده زمانی ) توضیح دهید:
   آیا تاکنون سابقه بازاریابی بیمه عمر و یا همکاری درخصوص بیمه عمر با شرکت های بیمه داشته اید:

   درصورت مثبت بودن پاسخ لطفاً تعداد بیمه نامه های فروخته شده و مدت همکاری با شرکت های مزبور را توضیح دهید.
   آخرین بیمه نامه عمری که فروخته اید در چه تاریخی ،با چه سرمایه و حق بیمه ای بوده است ؟
   آیا تاکنون بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری از یکی از شرکت های بیمه گر جهت خود خریداری نموده اید:
   چنانچه از بستگان و آشنایان شما در شرکت بیمه دی یا سایر شرکت های بیمه ای اشتغال دارند نام و شماره تلفن او را ذکر نمایید:
   معرف
   نام: نام خانوادگی:
   نسبت شما با ایشان:
   شغل: تلفن معرف:
   آدرس و تلفن معرف:
   شرایط و ضوابط
   -  - تکمیل این فرم هیچ گونه تعهدی را نسبت به اعطای بازاریابی بیمه عمر برای شرکت بیمه دی ایجاد نخواهد کرد.
   -  - ضوابط و قوانین حاکم بر فعالیت بازاریاب مطابق آیین نامه 54 شورای عالی بیمه مرکزی و همچنین ضوابط موجود در شرکت بیمه دی می باشد .