چهارشنبه،29 خرداد 1398
   
  • ارزش های محوری

   • پایبندی به سلامت و انضباط مالی
   • رعایت اصول حرفه ای
   • اعتقاد به رقابت سالم (پرتفوی پاک)
   • تکریم بیمه گذاران و زیان دیدگان
   • انسجام سازمانی با رعایت اصول اخلاقی
   • ایجاد محیطی پویا، صمیمی، پر نشاط و نمونه در صنعت بیمه
   • تأکید بر خلاقیت و نوآوری