چهارشنبه،29 خرداد 1398
   
    • بیانیه ماموریت

      ما به عنوان یک شرکت بیمه، متعهد شده ایم که با درک مخاطرات و نیازهای مشتریانمان در سطح ملی و منطقه ای، منابع خود را برای توسعه خدمات مورد نیاز آن ها با رویکردی متمایز به کار گرفته و حفظ منافع همه ذینفعان و حداکثرسازی رضایت آن ها را سرلوحه کار خود قرار دهیم.