• آیین نامه‌شماره‌ 68
    شورایعالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۲۲/۷/۲/۹۹ آیین نامه بیمه های زندگی و مستمری را به شرح زیر تصویب نمود
   • چرا بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری ؟
    انسان موجودی است دور اندیش و آینده نگر که به مدد خرد و اندیشه ای که خداوند متعال در وجود او به ودیعت نهاده قادر است برمشکلات فائق آید .
   • بیمه عمر و سرمایه گذاری
    آیا تا بحال برای تامین مالی ایام بازنشستگی فکر کرده‌اید؟ آیا مایل نیستید علاوه بر حقوق بازنسشتگی و پاداشهای پایان خدمت، سرمایه یا مستمری به عنوان مکمل آن داشته باشید؟ برای تامین آتیه فرزندانتان و ...
  • سامانه ثبت پیشنهادات نمایندگان و کارگزاران
   ســــامــــانه پیگیـــری پیشنهادات کارشناسان
   سامانه اطلاع رسانی بیمـــــــه گــــذاران
   باشگــاه نمایندگان و بــــیمه گــذاران
  • فرم ها و مستندات مـرتبـط
   دانستنی های بیمه عمر و سرمایه گذاری
   سوالات متداول و فرآیندها
   استعلام آنلاین بیمه نامه
   پرداخت اینترنتی حق بیمه